Riddit

  • Insecticide

group

  • 18 + 5

ริดอิท คุมนานสุดๆ 

หยุดหนอนม้วนใบ ทำลายหนอนกอ

Features & Benefits

ริดอิท สารออกฤทธิ์ คือ สารเมททอกซีฟีโนไซต์ 30% + สารสไปนีโทแรม 6%

คุณสมบัติและการออกฤทธิ์

- กำจัดหนอนใบข้าวโดยเฉพาะ

- ออกฤทธิ์ 2 แรงบวก (ตายเร็ว คุมนาน) เหมาะสำหรับใช้จัดการหนอนใบข้าว

- อัตราการใช้ 60 ซีซี ต่อไร่ (1ขวดใช้ได้ 4 ไร่)

Riddit 1

ริดอิท

เป็นสารกลุ่มใหม่ กลุ่ม 18 และกลุ่ม 5 ทำให้ลดปัญหาหนอนดื้อยา

Riddit 2

Riddit 2

เป็นสาร 2 ตัวบวกทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ใช้ป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบและหนอนกอ

Riddit 3

Riddit 3

สามารถป้องกันกำจัดหนอนได้ยาวนานมากกว่า 2 สัปดาห์

Riddit 4

Riddit 4

ทำให้ใบข้าวสะอาด เขียว แข็งแรง เนื่องจากปราศจากหนอนมารบกวน

Direction of Use

วิธีการใช้ ริดอิท 

ใช้ ริดอิท 60 ซีซี ต่อไร่

ฉีดเพียง 2 รอบ

Only 2 injections

ครั้งที่ 1  ฉีดพ่น หลังหว่านปุ๋ย 25-30 วัน

ครั้งที่ 2 ฉีดพ่นในระยะข้าวท้อง หรือ 45-50  วันหลังหว่านข้าว

อัตราการใช้ริดอิท

Rid-it usage rate

หนอนม้วนใบอัตรา 40 ซีซี/ไร่

หนอนกอข้าวอัตรา 60 ซีซี/ไร่

 

2X

2X

ใช้เพียง 2 รอบ ป้องกันกำจัดได้ทั้ง หนอนม้วนใบและหนอนกอ

        Timing of Application