Ricer

  • Herbicide

เก่งเรื่องข้าวหญ้านก ผักปอดนา

Features

Ricer

คุณสมบัติและการออกฤทธิ์


- เก่งเรื่องข้าวหญ้านก ผักปอดนา

- ผสมยาคุมฆ่า ใช้ระยะข้าว 7-12 วันหลังหว่าน

- ปลอดภัยต่อข้าวสูง

Direction of Use

 

ใช้สาร ไรเซอร์ ผสมกับยาคุมฆ่า พ่นที่ระยะ 7-10 วันหลังหว่าน ข้าวจะให้ผลทั้งการฆ๋า และการควบคุมวัชพืชที่ยังไม่งอกได้ดีกว่า

        Timing of Application