Curzate

  • Fungicide

group

  • M8

ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืช ขัดขวางการสร้างสปอร์เชื้อรา

Features

Curzate

คุณสมบัติและการออกฤทธิ์


ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืช ขัดขวางการสร้างสปอร์เชื้อรา

- ป้องกันโรคราน้ำค้าง ในตระกูลพืชแตง

- ป้องกันโรคใบไหม้ ในพืชผัก

- ป้องกันโรคใบจุด

- ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า

Direction of Use

 

-อัตราการใช้ 50-60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 160 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน