Almix

  • Herbicide

group

  • B

วกกับยาฆ่าหญ้าได้ทุกชนิด

Features

Almix

คุณสมบัติและการออกฤทธิ์


- กลิ่นไม่เหม็น

- ไม่เป็นพิษต่อปลา

- ดูดซึมเร็ว

- บวกกับยาฆ่าหญ้าได้ทุกชนิด

Direction of Use

 

ข้าวเล็ก 7-14 วัน ใช้อัลมิกซ์ ผสมกับยาคุมฆ่า 3-4.5 กรัมต่อไร่

ข้าว 30 วันขึ้นไป ใช้ อัลมิกซ์ ผสมกับยาฆ่า 6-9 กรัมต่อไร่

        Timing of Application